Ekumenický1. Mojžišova1,22

1. Mojžišova 1:22

Genesis

Boh ich požeh­nal a po­vedal: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vodu v moriach; vtác­tvo nech sa množí na zemi!


Verš v kontexte

21 Boh stvoril veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všet­ky druhy ok­ríd­lených vtákov. Boh videl, že je to dob­ré. 22 Boh ich požeh­nal a po­vedal: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vodu v moriach; vtác­tvo nech sa množí na zemi! 23 Bol večer a bolo ráno, piaty deň.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A Bôh ich požeh­nal a riekol: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vody v moriach, a vtác­tvo nech sa množí na zemi!

Evanjelický

22 I požeh­nal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a na­plňte mor­ské vody. I vtác­tvo nech sa rozm­noží na zemi.

Ekumenický

22 Boh ich požeh­nal a po­vedal: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vodu v moriach; vtác­tvo nech sa množí na zemi!

Bible21

22 Bůh jim požeh­nal a ře­kl: „Ploď­te a množ­te se a na­plň­te vody v mořích; také ptáci ať se roz­množují na zemi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček