Ekumenický1. Mojžišova1,18

1. Mojžišova 1:18

Genesis

aby vlád­li vo dne i v noci a od­deľovali svet­lo od tmy. Boh videl, že je to dob­ré.


Verš v kontexte

17 Boh ich umiest­nil na nebes­kej ob­lohe, aby svietili na zem, 18 aby vlád­li vo dne i v noci a od­deľovali svet­lo od tmy. Boh videl, že je to dob­ré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvr­tý deň.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svet­lo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré.

Evanjelický

18 aby vlád­li nad dňom aj nocou a aby od­deľovali svet­lo od tmy. A Boh videl, že to bolo dob­ré.

Ekumenický

18 aby vlád­li vo dne i v noci a od­deľovali svet­lo od tmy. Boh videl, že je to dob­ré.

Bible21

18 aby panovaly nade dnem a no­cí a aby od­dělovaly svět­lo od tmy. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček