Ekumenický1. Mojžišova1,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 1:19

Genesis

Bol večer a bolo ráno, štvr­tý deň.


Verš v kontexte

18 aby vlád­li vo dne i v noci a od­deľovali svet­lo od tmy. Boh videl, že je to dob­ré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvr­tý deň. 20 Boh po­vedal: Nech sa hmýria vody živými tvor­mi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebes­kou ob­lohou.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A bol večer, a bolo ráno, štvr­tý deň.

Evanjelický

19 A bol večer a bolo ráno: štvr­tý deň.

Ekumenický

19 Bol večer a bolo ráno, štvr­tý deň.

Bible21

19 Byl večer a bylo ráno, den čtvr­tý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček