Ekumenický1. Mojžišova1,17

1. Mojžišova 1:17

Genesis

Boh ich umiest­nil na nebes­kej ob­lohe, aby svietili na zem,


Verš v kontexte

16 Boh utvoril dve veľké svet­lá: väčšie, aby vlád­lo dňu, a menšie, aby vlád­lo noci; urobil aj hviez­dy. 17 Boh ich umiest­nil na nebes­kej ob­lohe, aby svietili na zem, 18 aby vlád­li vo dne i v noci a od­deľovali svet­lo od tmy. Boh videl, že je to dob­ré.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A Bôh ich dal na nebes­kú ob­lohu, aby svietily na zem

Evanjelický

17 Boh ich umiest­nil na nebes­kú ob­lohu, aby os­vetľovali zem,

Ekumenický

17 Boh ich umiest­nil na nebes­kej ob­lohe, aby svietili na zem,

Bible21

17 Bůh je umístil na ne­bes­ké ob­lo­ze, aby osvětlovaly ze­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček