Ekumenický1. Mojžišova1,15

1. Mojžišova 1:15

Genesis

Nech svietia na nebes­kej ob­lohe a os­vetľujú zem. Tak sa aj stalo.


Verš v kontexte

14 Boh po­vedal: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby od­deľovali deň od noci a označovali ob­dobia, dni a roky. 15 Nech svietia na nebes­kej ob­lohe a os­vetľujú zem. Tak sa aj stalo. 16 Boh utvoril dve veľké svet­lá: väčšie, aby vlád­lo dňu, a menšie, aby vlád­lo noci; urobil aj hviez­dy.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A budú svet­lami na nebes­kej ob­lohe, aby svietily na zem. A bolo tak.

Evanjelický

15 Nech budú svet­lami na nebes­kej ob­lohe, aby os­vetľovali zem! I stalo sa tak.

Ekumenický

15 Nech svietia na nebes­kej ob­lohe a os­vetľujú zem. Tak sa aj stalo.

Bible21

15 bu­dou na ne­bes­ké ob­lo­ze sví­tilna­mi k osvětlování země!“ – a stalo se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček