Ekumenický1. Mojžišova1,14

1. Mojžišova 1:14

Genesis

Boh po­vedal: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby od­deľovali deň od noci a označovali ob­dobia, dni a roky.


Verš v kontexte

13 Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Boh po­vedal: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby od­deľovali deň od noci a označovali ob­dobia, dni a roky. 15 Nech svietia na nebes­kej ob­lohe a os­vetľujú zem. Tak sa aj stalo.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Bôh riekol: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky.

Evanjelický

14 Po­tom riekol Boh: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe na od­deľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie ob­dobí, dní a rokov.

Ekumenický

14 Boh po­vedal: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby od­deľovali deň od noci a označovali ob­dobia, dni a roky.

Bible21

14 Bůh ře­kl: „Ať jsou na ne­bes­ké ob­lo­ze sví­til­ny, aby od­dělovaly den od no­ci; bu­dou zna­mení­mi k určování ob­dobí, dnů a let;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček