Ekumenický1. Mojžišova1,11

1. Mojžišova 1:11

Genesis

Boh po­vedal: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semen­né rast­liny a ovoc­né stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôz­neho druhu. Tak sa aj stalo.


Verš v kontexte

10 Boh na­zval pev­ninu zemou a na­hromadené vody na­zval morom. Boh videl, že je to dob­ré. 11 Boh po­vedal: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semen­né rast­liny a ovoc­né stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôz­neho druhu. Tak sa aj stalo. 12 Zem vy­dala sviežu zeleň, semen­né rast­liny rôz­neho druhu a ovoc­né stromy so semenom rôz­neho druhu. Boh videl, že je to dob­ré.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A Bôh riekol: Nech vy­dá zem sviežu trávu, bylinu, vy­dávajúcu semä, ovoc­ný strom, rodiaci ovocie podľa svoj­ho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak.

Evanjelický

11 Po­tom riekol: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semenop­lod­né byliny a ovoc­né stromy roz­ličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich semeno! I stalo sa tak.

Ekumenický

11 Boh po­vedal: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semen­né rast­liny a ovoc­né stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôz­neho druhu. Tak sa aj stalo.

Bible21

11 Teh­dy Bůh ře­kl: „Ať země zplodí ze­leň: by­li­ny ne­sou­cí se­meno a různé druhy plodných stro­mů ne­sou­cích ovo­ce, v němž je je­jich se­meno na zemi!“ – a stalo se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček