EkumenickýGalatským1,4

Galatským 1:4

ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Ot­ca.


Verš v kontexte

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Ot­ca. 5 Jemu sláva na veky vekov. Amen.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z prítom­ného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Ot­ca,

Evanjelický

4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vy­tr­hol z toh­to zlého veku.

Ekumenický

4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Ot­ca.

Bible21

4 který dal sám sebe za naše hří­chy, aby nás vy­svo­bo­dil z nynějšího zlého věku pod­le vůle naše­ho Boha a Ot­ce,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček