RoháčekGalatským1,4

Galatským 1:4

ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z prítom­ného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Ot­ca,


Verš v kontexte

3 milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z prítom­ného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Ot­ca, 5 ktorému sláva na veky vekov. Ameň.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z prítom­ného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Ot­ca,

Evanjelický

4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vy­tr­hol z toh­to zlého veku.

Ekumenický

4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Ot­ca.

Bible21

4 který dal sám sebe za naše hří­chy, aby nás vy­svo­bo­dil z nynějšího zlého věku pod­le vůle naše­ho Boha a Ot­ce,