EkumenickýFilipským1,24

Filipským 1:24

ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som os­tal v tele.


Verš v kontexte

23 Ťahá ma to na obe strany: Túžim zo­mrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som os­tal v tele. 25 Na to sa spolieham a viem, že zo­stanem a budem s vami všet­kými na váš osoh a na radosť z viery,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 ale zo­stať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický

24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som zo­stal v tele.

Ekumenický

24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som os­tal v tele.

Bible21

24 zůstat v tom­to těle je ale po­třebnější kvů­li vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček