EkumenickýFilipským1,23

Filipským 1:23

Ťahá ma to na obe strany: Túžim zo­mrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,


Verš v kontexte

22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plod­nú prácu, ne­viem, čo si zvoliť. 23 Ťahá ma to na obe strany: Túžim zo­mrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som os­tal v tele.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale oboje ma tiah­ne: mám žiadosť zo­mrieť a byť s Kris­tom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,

Evanjelický

23 Tiah­ne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kris­tom, a to by bolo iste omnoho lepšie,

Ekumenický

23 Ťahá ma to na obe strany: Túžim zo­mrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,

Bible21

23 ne­boť mě při­tahuje obo­jí. Mám touhu ode­jít a být s Kri­stem, což je zdale­ka nej­lepší;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček