EkumenickýFilipským1,25

Filipským 1:25

Na to sa spolieham a viem, že zo­stanem a budem s vami všet­kými na váš osoh a na radosť z viery,


Verš v kontexte

24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som os­tal v tele. 25 Na to sa spolieham a viem, že zo­stanem a budem s vami všet­kými na váš osoh a na radosť z viery, 26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A spoliehajúc na to viem, že zo­stanem a zo­stanem so všet­kými vami na váš pros­pech a na radosť viery,

Evanjelický

25 O tom som pev­ne pre­svedčený a viem, že zo­stanem a vy­tr­vám so všet­kými vami pre váš pros­pech a pre radosť viery,

Ekumenický

25 Na to sa spolieham a viem, že zo­stanem a budem s vami všet­kými na váš osoh a na radosť z viery,

Bible21

25 Pro­to vím jis­tě, že tu ještě po­bu­du. Kvů­li vaše­mu pro­spě­chu a ra­dosti ve víře tu s vá­mi vše­mi zůstanu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček