EkumenickýFilipským1,20

Filipským 1:20

Túžob­ne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou, ako vždy aj teraz, bude os­lávený Kris­tus na mojom tele; či už životom, alebo sm­rťou.


Verš v kontexte

19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta. 20 Túžob­ne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou, ako vždy aj teraz, bude os­lávený Kris­tus na mojom tele; či už životom, alebo sm­rťou. 21 Veď pre mňa žiť je Kris­tus a umrieť je zisk.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 podľa môj­ho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom za­han­bený, ale celou smelosťou, jako vždyc­ky tak i teraz bude veličený Kris­tus v mojom tele buď životom buď sm­rťou.

Evanjelický

20 ako aj vrúc­ne čakám a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kris­tus bude os­lávený na mojom tele, už či životom, a či sm­rťou.

Ekumenický

20 Túžob­ne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou, ako vždy aj teraz, bude os­lávený Kris­tus na mojom tele; či už životom, alebo sm­rťou.

Bible21

20 Už se ne­mo­hu doč­kat! Mám to­tiž na­dě­ji, že v ničem ne­bu­du za­hanben, ale že nyní, tak jako vž­dy, bude na mém těle veřejně osla­ven Kri­stus, ať už skrze život ane­bo smrt.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček