EkumenickýEzechiel32,5

Ezechiel 32:5

Vy­ložím tvoje mäso na vr­chy a tvojou mŕt­volou na­pl­ním údolia.


Verš v kontexte

4 Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrh­nem a usíd­lim na tebe všet­ko nebes­ké vtác­tvo, tebou na­sýtim zver celej zeme. 5 Vy­ložím tvoje mäso na vr­chy a tvojou mŕt­volou na­pl­ním údolia. 6 Na­pojím krajinu tvojím výtokom a tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

5 Dám tvoje telo na vr­chy a vy­pl­ním doliny hromadou tvojich mŕt­vol

Evanjelický

5 Vy­ložím tvoje telo na vr­chy a tvojou mŕt­volou na­pl­ním údolia.

Ekumenický

5 Vy­ložím tvoje mäso na vr­chy a tvojou mŕt­volou na­pl­ním údolia.

Bible21

5 Roz­házím tvé maso po kop­cí­cha tvou zdech­li­nou za­plním údo­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček