EkumenickýEzechiel32,6

Ezechiel 32:6

Na­pojím krajinu tvojím výtokom a tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia.


Verš v kontexte

5 Vy­ložím tvoje mäso na vr­chy a tvojou mŕt­volou na­pl­ním údolia. 6 Na­pojím krajinu tvojím výtokom a tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia. 7 Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac už ne­vydá svoje svet­lo.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

6 a na­pojím zem, v ktorej plávaš, tvojou kr­vou až po vr­chy, takže sa i potoky na­pl­nia tebou.

Evanjelický

6 Na­pojím krajinu tvojím výtokom, tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia.

Ekumenický

6 Na­pojím krajinu tvojím výtokom a tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia.

Bible21

6 Na­po­jím zemi tvo­jí kaluží, tvá krev do­sáh­ne až k pohořím, budou tě plné všech­ny rokli­ny!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček