EkumenickýEzechiel32,20

Ezechiel 32:20

Pad­nú medzi po­bitých mečom. Meč je pri­pravený. Budú ležať pri nich s celým ich davom.


Verš v kontexte

19 Od koho si milší? Zo­stúp a ľah­ni si k neobrezaným! 20 Pad­nú medzi po­bitých mečom. Meč je pri­pravený. Budú ležať pri nich s celým ich davom. 21 Sil­ní hr­dinovia budú hovoriť o ňom so svojimi po­moc­ník­mi zo stredu pod­svetia: Zo­stúpili, ležia ne­ob­rezaní, sú pre­bod­nutí mečom.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

20 Pad­nú medzi po­bitými od meča; meč je daný; vlečte ho i všet­ky jeho množs­tvá!

Evanjelický

20 Pad­nú medzi po­bitých mečom; meč je určený; budú ležať pri nich s celým ich davom.

Ekumenický

20 Pad­nú medzi po­bitých mečom. Meč je pri­pravený. Budú ležať pri nich s celým ich davom.

Bible21

20 Padnou upro­střed mečem po­bi­tých. Meč je ta­sen; Egypt už od­vádějí i se vše­mi jeho horda­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček