EkumenickýEzechiel11,9

Ezechiel 11:9

Vy­vediem vás z neho, vy­dám vás do ruky cudzin­cov a vy­konám na vás roz­sud­ky:


Verš v kontexte

8 Obávate sa meča, a pred­sa pri­vodím na vás meč — znie výrok Pána, Hos­podina. 9 Vy­vediem vás z neho, vy­dám vás do ruky cudzin­cov a vy­konám na vás roz­sud­ky: 10 pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 A vy­vediem vás zp­ro­stred neho a dám vás do ruky cudzozem­cov a vy­konám na vás súdy.

Evanjelický

9 Vy­vediem vás z neho, vy­dám vás do ruky cudzin­cov a vy­konám na vás roz­sud­ky:

Ekumenický

9 Vy­vediem vás z neho, vy­dám vás do ruky cudzin­cov a vy­konám na vás roz­sud­ky:

Bible21

9 Vy­ženu vás z měs­ta ven a vy­dám vás do ru­kou cizáků. Tak nad vá­mi vy­konám své roz­sudky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček