EkumenickýEzechiel11,10

Ezechiel 11:10

pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

9 Vy­vediem vás z neho, vy­dám vás do ruky cudzin­cov a vy­konám na vás roz­sud­ky: 10 pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 11 Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 Od meča pad­nete; na po­medzí Iz­raelovom vás budem súdiť, a zviete, že ja som Hospodin.

Evanjelický

10 pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

10 pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin.

Bible21

10 Padnete mečem. Budu vás sou­dit na iz­rael­ském území a teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček