EkumenickýEzdráš4,4

Ezdráš 4:4

Tak sa stalo, že ľud tej­to krajiny sa usiloval odo­brať chuť do práce jud­skému ľudu. Za­strašovali ich, aby ne­stavali.


Verš v kontexte

3 Lenže Zerub­bábel, Jéšua a iní náčel­níci iz­rael­ských rodín im od­vetili: Vy a my ne­smieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám roz­kázal perz­ský kráľ, kráľ Kýros. 4 Tak sa stalo, že ľud tej­to krajiny sa usiloval odo­brať chuť do práce jud­skému ľudu. Za­strašovali ich, aby ne­stavali. 5 Ok­rem toho pod­plácali vplyv­ných úrad­níkov, aby marili ich pred­sav­zatie. Tak to bolo po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra, až kým nek­raľoval perz­ský kráľ Dárius.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak unavoval ľud zeme ruky jud­ského ľudu, a desili ich, aby ne­staväli.

Evanjelický

4 Ľud krajiny oslaboval ruky jud­ského ľudu a od­strašoval ho od stav­by.

Ekumenický

4 Tak sa stalo, že ľud tej­to krajiny sa usiloval odo­brať chuť do práce jud­skému ľudu. Za­strašovali ich, aby ne­stavali.

Bible21

4 Místní se pak snaži­li Ži­dy od stav­by za­strašit a od­ra­dit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček