EkumenickýEzdráš4,5

Ezdráš 4:5

Ok­rem toho pod­plácali vplyv­ných úrad­níkov, aby marili ich pred­sav­zatie. Tak to bolo po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra, až kým nek­raľoval perz­ský kráľ Dárius.


Verš v kontexte

4 Tak sa stalo, že ľud tej­to krajiny sa usiloval odo­brať chuť do práce jud­skému ľudu. Za­strašovali ich, aby ne­stavali. 5 Ok­rem toho pod­plácali vplyv­ných úrad­níkov, aby marili ich pred­sav­zatie. Tak to bolo po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra, až kým nek­raľoval perz­ský kráľ Dárius. 6 Na začiat­ku kraľovania kráľa Ahas­véra na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A najímali proti nim rad­cov, aby zmarili ich radu, a tak robili po všet­ky dni Cýra, perz­ského kráľa, a to až do kraľovania Dária, perz­ského kráľa.

Evanjelický

5 Do­kon­ca najímali rad­cov proti nim, aby marili ich plány po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra až po kraľovanie perz­ského kráľa Dária.

Ekumenický

5 Ok­rem toho pod­plácali vplyv­ných úrad­níkov, aby marili ich pred­sav­zatie. Tak to bolo po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra, až kým nek­raľoval perz­ský kráľ Dárius.

Bible21

5 Po ce­lou dobu vlá­dy per­ského krále Ký­ra až do vlá­dy per­ského krále Da­re­ia podpláce­li rád­ce, aby zmaři­li je­jich úmy­sl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček