EkumenickýEzdráš4,15

Ezdráš 4:15

aby hľadali v kronikách tvojich ot­cov. Veď v kronikách náj­deš a do­zvieš sa, že toto mes­to je mes­tom od­boj­ným a škodí kráľom, ba i pod­robeným krajinám, a že v ňom robievali vzbury od­pradáv­na, a pre­to bolo toto mes­to spus­tošené.


Verš v kontexte

14 Nuž a keďže solíme soľou paláca, ne­pat­rí sa, aby sme sa ďalej pri­zerali na poškodzovanie kráľa. Pre­to teraz podávame kráľovi túto správu, 15 aby hľadali v kronikách tvojich ot­cov. Veď v kronikách náj­deš a do­zvieš sa, že toto mes­to je mes­tom od­boj­ným a škodí kráľom, ba i pod­robeným krajinám, a že v ňom robievali vzbury od­pradáv­na, a pre­to bolo toto mes­to spus­tošené. 16 Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mes­to bude po­stavené a jeho hrad­by budú ob­novené, nebudeš mať, veru, na Záriečí účasť.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 aby hľadali v knihe pamätí tvojich ot­cov, a naj­deš v knihe pamätí a zvieš, že to mes­to je od­boj­né mes­to a že škodí kráľom a krajinám, a že v ňom robievali vzbury od pradáv­na, a preto aj bolo to mes­to spus­tošené.

Evanjelický

15 aby sa pát­ralo v pamät­ných knihách tvojich ot­cov. V pamät­ných knihách náj­deš a po­znáš, že toto mes­to je od­boj­né, škod­livé kráľom a krajinám a že v ňom od starodáv­na boli stroj­covia po­vs­taní, pre­to bolo to mes­to aj zničené.

Ekumenický

15 aby hľadali v kronikách tvojich ot­cov. Veď v kronikách náj­deš a do­zvieš sa, že toto mes­to je mes­tom od­boj­ným a škodí kráľom, ba i pod­robeným krajinám, a že v ňom robievali vzbury od­pradáv­na, a pre­to bolo toto mes­to spus­tošené.

Bible21

15 Ne­chť se hledá v archivech tvých ot­ců. Mezi záznamy nalez­neš a zvíš, že to město se bouři­lo a ško­di­lo všem králům a říším a že v něm od sta­rodáv­na vzni­kají po­vstání a vzpou­ry. Právě pro­to bylo to město zbořeno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček