EkumenickýEzdráš4,14

Ezdráš 4:14

Nuž a keďže solíme soľou paláca, ne­pat­rí sa, aby sme sa ďalej pri­zerali na poškodzovanie kráľa. Pre­to teraz podávame kráľovi túto správu,


Verš v kontexte

13 Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mes­to po­stavené a jeho hrad­by budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dáv­ky, ani clá a na­koniec to bude na škodu kráľom. 14 Nuž a keďže solíme soľou paláca, ne­pat­rí sa, aby sme sa ďalej pri­zerali na poškodzovanie kráľa. Pre­to teraz podávame kráľovi túto správu, 15 aby hľadali v kronikách tvojich ot­cov. Veď v kronikách náj­deš a do­zvieš sa, že toto mes­to je mes­tom od­boj­ným a škodí kráľom, ba i pod­robeným krajinám, a že v ňom robievali vzbury od­pradáv­na, a pre­to bolo toto mes­to spus­tošené.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak teraz, pre­tože solíme soľou paláca, ne­sluší sa nám dívať sa nečin­ne na ob­nažovanie kráľa, a preto sme po­slali zp­rávu a oznámili sme to kráľovi,

Evanjelický

14 Teraz teda, keď sme v dvor­nej službe a ne­pat­rí sa nám hľadieť na po­hanu kráľovu, po­slali sme ten­to list a oznámili to kráľovi,

Ekumenický

14 Nuž a keďže solíme soľou paláca, ne­pat­rí sa, aby sme sa ďalej pri­zerali na poškodzovanie kráľa. Pre­to teraz podávame kráľovi túto správu,

Bible21

14 Poněvadž jsme však trvale od­dáni paláci, ne­moh­li jsme se déle dívat na toto zne­važování krále a po­sílá­me krá­li toto ozná­mení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček