EkumenickýEzdráš3,6

Ezdráš 3:6

Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali Hos­podinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené zá­klady chrámu Hos­podina.


Verš v kontexte

5 a po nich ustavičnú spaľovanú obetu, obety na nov­mesiace, ďalej na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podina, ktoré sa svätili, a vždy, keď nie­kto obetoval Hos­podinovi dob­rovoľnú obetu. 6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali Hos­podinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené zá­klady chrámu Hos­podina. 7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby do­pravili céd­rové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa po­volenia, ktoré mali od perz­ského kráľa Kýra.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali obetovať zápal­né obeti Hos­podinovi, hoci chrám Hos­podinov nebol ešte založený.

Evanjelický

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali prinášať spaľované obete Hos­podinovi, ale zá­klady Jeho chrámu ešte neboli položené.

Ekumenický

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali Hos­podinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené zá­klady chrámu Hos­podina.

Bible21

6 Zápalné obě­ti Hos­po­di­nu za­ča­li přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačko­li Hos­po­dinův chrám ještě neměl ani zákla­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček