EkumenickýEzdráš2,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:24

Az­máveťanov štyrid­saťd­va,


Verš v kontexte

23 Anatóťanov stod­vad­saťosem, 24 Az­máveťanov štyrid­saťd­va, 25 Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 synov Az­máveta štyrid­saťd­va;

Evanjelický

24 mužov áz­mávét­skych štyrid­saťd­va,

Ekumenický

24 Az­máveťanov štyrid­saťd­va,

Bible21

24 obyva­te­lé Az­mavetu 42

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček