EkumenickýEzdráš2,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:25

Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri,


Verš v kontexte

24 Az­máveťanov štyrid­saťd­va, 25 Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri, 26 Rámčanov a Gebanov šesťs­tod­vad­saťjeden,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 synov Kir­jat-aríma, Kefíry a Beeróta sedem­sto štyrid­saťt­ri;

Evanjelický

25 mužov kir­jat­jeárím­skych, kefír­skych a beérót­skych sedem­stoštyrid­saťt­ri,

Ekumenický

25 Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri,

Bible21

25 obyva­te­lé Ki­ri­at-jea­ri­mu, Kefi­ry a Be­e­ro­tu 743

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček