EkumenickýEzdráš2,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:23

Anatóťanov stod­vad­saťosem,


Verš v kontexte

22 Ne­tófčanov päťdesiatšesť, 23 Anatóťanov stod­vad­saťosem, 24 Az­máveťanov štyrid­saťd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 mužov Anatóta sto dvad­saťosem;

Evanjelický

23 mužov anátót­skych stod­vad­saťosem,

Ekumenický

23 Anatóťanov stod­vad­saťosem,

Bible21

23 muži z Ana­to­tu 128

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček