EkumenickýEzdráš2,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:17

Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri,


Verš v kontexte

16 po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem, 17 Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri, 18 Joráhových stod­vanásť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 synov Becajových tri­sto dvad­saťt­ri;

Evanjelický

17 synov Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri,

Ekumenický

17 Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri,

Bible21

17 synové Be­cajovi 323

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček