EkumenickýEzdráš2,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:16

po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem,


Verš v kontexte

15 Adínových štyris­topäťdesiatštyri; 16 po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem, 17 Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem;

Evanjelický

16 synov Áterových, totiž Jechiz­kijových, deväťdesiatosem,

Ekumenický

16 po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem,

Bible21

16 synové Ate­rovi, to­tiž Chizkiášovi, 98

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček