EkumenickýEzdráš2,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:18

Joráhových stod­vanásť,


Verš v kontexte

17 Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri, 18 Joráhových stod­vanásť, 19 Chášumových dve­stod­vad­saťt­ri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 synov Jorahových sto dvanásť;

Evanjelický

18 synov Jóráhových stod­vanásť,

Ekumenický

18 Joráhových stod­vanásť,

Bible21

18 synové Jo­rovi 112

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček