RoháčekEzdráš1,8

Ezdráš 1:8

A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu.


Verš v kontexte

7 A kráľ Cýrus vy­dal nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré bol po­bral Na­buchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svoj­ho boha. 8 A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu. 9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov,

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu.

Evanjelický

8 Perz­ský kráľ Kýros ho odo­vzdal do rúk správ­covi po­kladu Mit­redatovi, a ten vy­účtoval jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

Ekumenický

8 Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

Bible21

8 Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi.