Bible21Ezdráš1,8

Ezdráš 1:8

Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi.


Verš v kontexte

7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha. 8 Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi. 9 Zde je je­jich výčet: nádoby zlaté 30nádo­by stříbrné 1 000sí­ta 29

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu.

Evanjelický

8 Perz­ský kráľ Kýros ho odo­vzdal do rúk správ­covi po­kladu Mit­redatovi, a ten vy­účtoval jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

Ekumenický

8 Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

Bible21

8 Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi.

Bible21Ezdráš1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček