Ekumenický2. Mojžišova7,13

2. Mojžišova 7:13

Exodus

Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin.


Verš v kontexte

12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice. 13 Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je ne­ob­lom­né. Nech­ce ľud pre­pus­tiť.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 No srd­ce fara­onovo sa po­sil­nilo, a ne­pos­lúchol ich, tak ako hovoril Hos­podin.

Evanjelický

13 Ale faraónovo srd­ce za­tvr­d­lo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin.

Ekumenický

13 Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin.

Bible21

13 Fa­rao byl ale ne­ob­lomný. Jak Hos­po­din před­po­věděl, ne­po­s­le­chl je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček