Ekumenický2. Mojžišova38,18

2. Mojžišova 38:18

Exodus

Záves na bráne ná­dvoria bol pes­tro po­vyšívaný z fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu a z jemne utkaného plát­na. Bol dvad­sať lakťov dl­hý, päť lakťov vy­soký, päť lakťov široký, tak ako plach­ty na ná­dvorí.


Verš v kontexte

17 Pod­stav­ce pod stĺpy boli z bronzu, háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo strieb­ra. Všet­ky stĺpy na ná­dvorí boli po­spájané striebor­nými priečnymi tyčami. 18 Záves na bráne ná­dvoria bol pes­tro po­vyšívaný z fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu a z jemne utkaného plát­na. Bol dvad­sať lakťov dl­hý, päť lakťov vy­soký, päť lakťov široký, tak ako plach­ty na ná­dvorí. 19 Štyri stĺpy na záves so štyr­mi pod­stav­cami boli z bronzu; ich háčiky boli zo strieb­ra, ob­loženie ich hlavíc a priečnych tyčí bolo striebor­né.

späť na 2. Mojžišova, 38

Príbuzné preklady Roháček

18 S­pravil i zác­lonu brány dvora, prácou výšiv­kára, z hy­acin­tovomod­rého postavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, zo súkaného kmen­tu, k­torá mala dvadsať lakťov dĺžky a výšky v šír­ke päť lakťov podľa miery aj iných kobercov dvora.

Evanjelický

18 Zác­lona na bráne ná­dvoria bola umelec­ká práca zručného výšiv­kára z mod­rého a čer­veného pur­puru a kar­mazínu a súkaného ľanu, dvad­sať lakťov dl­há a päť lakťov vy­soká, vo svojej šír­ke pri­meraná kober­covým závesom ná­dvoria.

Ekumenický

18 Záves na bráne ná­dvoria bol pes­tro po­vyšívaný z fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu a z jemne utkaného plát­na. Bol dvad­sať lakťov dl­hý, päť lakťov vy­soký, päť lakťov široký, tak ako plach­ty na ná­dvorí.

Bible21

18 Vy­šívaný závěs pro bránu nádvoří byl z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. Byl dlouhý 20 lo­ket a v ce­lé šířce vy­soký 5 lo­ket, tak jako zástě­ny nádvoří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček