Ekumenický2. Mojžišova37,9

2. Mojžišova 37:9

Exodus

Cherubi mali hore vy­streté kríd­la tak, že nimi za­krývali vr­ch­nák. Tvárami boli ob­rátení k sebe a hľadeli na vr­ch­nák.


Verš v kontexte

8 jed­ného cheruba na jed­nom kon­ci a druhého na druhom. Cherubov urobil na oboch kon­coch vr­ch­náka. 9 Cherubi mali hore vy­streté kríd­la tak, že nimi za­krývali vr­ch­nák. Tvárami boli ob­rátení k sebe a hľadeli na vr­ch­nák. 10 Z akáciového dreva zhotovil stôl dva lak­te dl­hý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vy­soký.

späť na 2. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

9 A cherubi mali roz­tia­hnuté krýd­la zvr­chu za­krývajúc svojimi krýd­lami po­krýv­ku, a ich tvári boly ob­rátené jedna k druhej. Na po­krýv­ku boly ob­rátené tvári cherubov.

Evanjelický

9 Cherubi mali kríd­la roz­päté na­hor; svojimi kríd­lami pri­krývali vr­ch­nák a ich tváre boli ob­rátené proti sebe; tváre cherubov boli upreté na vr­ch­nák.

Ekumenický

9 Cherubi mali hore vy­streté kríd­la tak, že nimi za­krývali vr­ch­nák. Tvárami boli ob­rátení k sebe a hľadeli na vr­ch­nák.

Bible21

9 Che­ru­bové mě­li roz­pjatá kříd­la, ji­miž za­stiňova­li sli­tovnici. Byli ob­ráceni če­lem k sobě a tváře­mi se skláně­li nad sli­tovnici.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček