Ekumenický2. Mojžišova37,8

2. Mojžišova 37:8

Exodus

jed­ného cheruba na jed­nom kon­ci a druhého na druhom. Cherubov urobil na oboch kon­coch vr­ch­náka.


Verš v kontexte

7 Na oboch kon­coch vr­ch­náka urobil dvoch zlatých cherubov: 8 jed­ného cheruba na jed­nom kon­ci a druhého na druhom. Cherubov urobil na oboch kon­coch vr­ch­náka. 9 Cherubi mali hore vy­streté kríd­la tak, že nimi za­krývali vr­ch­nák. Tvárami boli ob­rátení k sebe a hľadeli na vr­ch­nák.

späť na 2. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

8 Jeden cherub bol z jed­ného kon­ca a druhý cherub z druhého kon­ca; z po­krýv­ky, z jed­ného kusa s ňou spravil cherubov, z oboch jej kon­cov.

Evanjelický

8 jed­ného cheruba na jed­nom kon­ci a druhého cheruba na druhom kon­ci vr­ch­náka.

Ekumenický

8 jed­ného cheruba na jed­nom kon­ci a druhého na druhom. Cherubov urobil na oboch kon­coch vr­ch­náka.

Bible21

8 jedno­ho che­ru­ba na jednom kon­ci a druhého che­ru­ba na druhém kon­ci. Udělal che­ru­by tak, aby vy­stu­po­va­li ze sli­tovnice na obou jejích kon­cích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček