Ekumenický2. Mojžišova34,4

2. Mojžišova 34:4

Exodus

Mojžiš teda vy­kresal dve kamen­né tabule, ako tie pred­chádzajúce. Včas­ráno vstal, vy­stúpil na vrch Sinaj, ako mu pri­kázal Hos­podin a vzal do rúk obe kamen­né tabule.


Verš v kontexte

3 Ni­kto však ne­smie vy­stúpiť s tebou a ni­kto nech sa ne­ukazuje na celom vr­chu. Ba ani ov­ce, ani dobytok sa ne­smú pásť oproti tomuto vr­chu. 4 Mojžiš teda vy­kresal dve kamen­né tabule, ako tie pred­chádzajúce. Včas­ráno vstal, vy­stúpil na vrch Sinaj, ako mu pri­kázal Hos­podin a vzal do rúk obe kamen­né tabule. 5 Keď Hos­podin zo­stúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu po­stavil a vzýval meno Hos­podina.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

4 Utesal tedy dvoje do­siek z kameňa, ako boly tie pr­vé, a po­tom vstal Mojžiš skoro ráno a vy­šiel na vrch Sinai, tak ako mu pri­kázal Hos­podin, a vzal do svojej ruky dvoje do­siek z kameňa.

Evanjelický

4 A on si vy­tesal dve kamen­né do­sky, ako boli pr­vé; keď Mojžiš včas­ráno vstal, vy­stúpil na vrch Sinaj, ako mu pri­kázal Hos­podin, a vzal do rúk dve kamen­né do­sky.

Ekumenický

4 Mojžiš teda vy­kresal dve kamen­né tabule, ako tie pred­chádzajúce. Včas­ráno vstal, vy­stúpil na vrch Sinaj, ako mu pri­kázal Hos­podin a vzal do rúk obe kamen­né tabule.

Bible21

4 Mo­jžíš tedy vy­tesal dvě ka­menné des­ky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vy­stou­pil na horu Si­naj, jak mu Hos­po­din přikázal, a v ruce nesl dvě ka­menné des­ky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček