Ekumenický2. Mojžišova32,6

2. Mojžišova 32:6

Exodus

Na druhý deň včas­ráno vstali, prinies­li spaľované obety i obety spoločen­stva. Ľud sa po­sadil, jedol a pil; po­tom vstali a za­bávali sa.


Verš v kontexte

5 Keď to Áron videl, po­stavil pred ním ol­tár a oznámil: Zaj­tra bude Hos­podinova sláv­nosť. 6 Na druhý deň včas­ráno vstali, prinies­li spaľované obety i obety spoločen­stva. Ľud sa po­sadil, jedol a pil; po­tom vstali a za­bávali sa. 7 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zo­stúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egypta, sa zvr­hol.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­tom na druhý deň vstali skoro ráno a obetovali zápaly a do­vied­li po­koj­né obeti. A ľud sadol, aby jedol a pil, a vstali, aby sa hrali.

Evanjelický

6 Na druhý deň včas­ráno obetovali spaľované obete a prinies­li obete spoločen­stva. Po­tom sa ľud po­sadil, jedol a pil; nato vstali a za­bávali sa.

Ekumenický

6 Na druhý deň včas­ráno vstali, prinies­li spaľované obety i obety spoločen­stva. Ľud sa po­sadil, jedol a pil; po­tom vstali a za­bávali sa.

Bible21

6 Na­zítří pak vsta­li časně zrá­na, obětova­li zápalné obě­ti a pořáda­li obětní ho­dy. Lid se po­sa­dil, aby jedl a pil, a pak vsta­li, aby se po­vyrazi­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček