Ekumenický2. Mojžišova32,7

2. Mojžišova 32:7

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zo­stúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egypta, sa zvr­hol.


Verš v kontexte

6 Na druhý deň včas­ráno vstali, prinies­li spaľované obety i obety spoločen­stva. Ľud sa po­sadil, jedol a pil; po­tom vstali a za­bávali sa. 7 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zo­stúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egypta, sa zvr­hol. 8 Veľmi rých­lo od­bočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vy­krikujú: Toto sú tvoji bohovia, Iz­rael, ktorí ťa vy­vied­li z Egypta.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin hovoril Mojžišovi: Idi, sídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vy­viedol hore z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

7 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Choď, zo­stúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egyp­ta, sa zvr­hol.

Ekumenický

7 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zo­stúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egypta, sa zvr­hol.

Bible21

7 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: „Hned se­stup do­lů! Tvůj lid, který jsi vy­ve­dl z Egyp­ta, spá­chal zvrácenost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček