Ekumenický2. Mojžišova32,26

2. Mojžišova 32:26

Exodus

Mojžiš sa po­stavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hos­podina, ku mne! Okolo neho sa zhromaždili všet­ci Lévi­ov­ci.


Verš v kontexte

25 Mojžiš videl, že ľud sa správa ne­viazane, lebo Áron im po­volil uzdu na škodoradosť ich protiv­níkov. 26 Mojžiš sa po­stavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hos­podina, ku mne! Okolo neho sa zhromaždili všet­ci Lévi­ov­ci. 27 On im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Nech si každý pri­páše meč na bed­rá. Prej­dite po tábore od jed­nej brány k druhej a nech každý za­bije svoj­ho brata, každý svoj­ho priateľa a každý svoj­ho príbuz­ného.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

26 v­tedy sa po­stavil Mojžiš v bráne tábora a po­vedal: Kto je Hos­podinov, nech pri­stúpi ku mne! A shromaždili sa k nemu všet­ci synovia Léviho.

Evanjelický

26 Mojžiš zo­stal v bráne tábora a po­vedal: Kto je Hos­podinov, sem sa ku mne! Nato sa zhromaždili k nemu všet­ci Lévíj­ci.

Ekumenický

26 Mojžiš sa po­stavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hos­podina, ku mne! Okolo neho sa zhromaždili všet­ci Lévi­ov­ci.

Bible21

26 Po­stavil se tedy k bráně tá­bo­ra a zvo­lal: „Kdo je Hos­po­dinův, ke mně!“ Shro­máž­di­li se ko­lem něj všich­ni synové Levi­ho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček