Ekumenický2. Mojžišova27,3

2. Mojžišova 27:3

Exodus

Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropeničky, vid­lice a pan­vice na uhlie. Všet­ko náradie zhotovíš z bronzu.


Verš v kontexte

2 Na jeho štyroch rohoch urobíš výčnel­ky, ktoré budú z neho vy­stupovať, a ob­ložíš ho bron­zom. 3 Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropeničky, vid­lice a pan­vice na uhlie. Všet­ko náradie zhotovíš z bronzu. 4 Urobíš k nemu bron­zový rošt a na jeho štyroch rohoch upev­níš štyri bron­zové uchá.

späť na 2. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

3 A spravíš jeho hr­n­ce na jeho popol i jeho lopat­ky, jeho čaše, jeho vid­lice a jeho nádoby na uhlie. Všet­ko jeho náradie spravíš z medi.

Evanjelický

3 Zhotov preň aj hr­n­ce na popol, lopaty, kropiace čaše, vid­lice a misy na uhlíky; všet­ko náčinie zhotov z bron­zu.

Ekumenický

3 Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropeničky, vid­lice a pan­vice na uhlie. Všet­ko náradie zhotovíš z bronzu.

Bible21

3 K ol­táři vy­robíš nádo­by na vy­nášení po­pe­la, lopa­ty, obětní mis­ky, vi­d­lice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vy­robíš z bron­zu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček