Ekumenický2. Mojžišova16,9

2. Mojžišova 16:9

Exodus

Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celej iz­rael­skej po­spolitos­ti: Pred­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptanie!


Verš v kontexte

8 Mojžiš do­dal: Po­znáte to podľa toho, že Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa na­sýtili, a to na­priek tomu, že počul, ako ste proti nemu re­ptali. Čo sme my? Nie proti nám re­pcete, ale proti Hos­podinovi. 9 Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celej iz­rael­skej po­spolitos­ti: Pred­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptanie! 10 Keď to Áron oznámil celej po­spolitos­ti Iz­raelitov, ob­rátili sa k púšti a vtedy sa v oblaku zjavila Hos­podinova sláva.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celej obci synov Iz­raelových: Pri­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptania.

Evanjelický

9 Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celému zboru Iz­rael­cov: Pred­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptanie.

Ekumenický

9 Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celej iz­rael­skej po­spolitos­ti: Pred­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptanie!

Bible21

9 Po­tom Mo­jžíš ře­kl Áro­novi: „Řekni ce­lé iz­rael­ské ob­ci: ‚Přistup­te před Hos­po­di­na, ne­boť slyšel vaše reptání.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček