Ekumenický2. Mojžišova16,27

2. Mojžišova 16:27

Exodus

Keď nie­ktorí z ľudu šli zbierať aj sied­my deň, nič nenašli.


Verš v kontexte

26 Šesť dní budete zbierať, sied­my deň je však deň sobot­ného od­počin­ku, v ten deň nič nenáj­dete. 27 Keď nie­ktorí z ľudu šli zbierať aj sied­my deň, nič nenašli. 28 Vtedy Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Do­kedy mi budete od­porovať a nebudete za­chovávať moje príkazy a zákony?

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 A stalo sa sied­meho dňa, že vy­šli niek­torí z ľudu sberať, ale nenašli.

Evanjelický

27 Keď na sied­my deň vy­šli nie­ktorí zbierať, nenašli nič.

Ekumenický

27 Keď nie­ktorí z ľudu šli zbierať aj sied­my deň, nič nenašli.

Bible21

27 Sedmého dne pak něk­teří z lidu vy­š­li sbírat, ale nic nenaš­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček