Ekumenický2. Mojžišova16,28

2. Mojžišova 16:28

Exodus

Vtedy Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Do­kedy mi budete od­porovať a nebudete za­chovávať moje príkazy a zákony?


Verš v kontexte

27 Keď nie­ktorí z ľudu šli zbierať aj sied­my deň, nič nenašli. 28 Vtedy Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Do­kedy mi budete od­porovať a nebudete za­chovávať moje príkazy a zákony? 29 Po­zrite, Hos­podin vám dal deň sobot­ného od­počin­ku. Pre­to vám šies­ty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zo­stane tam, kde je. Sied­my deň nech ni­kto ne­vychádza zo svoj­ho mies­ta.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

28 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Do­kedy sa budete vzpečovať os­tríhať moje pri­kázania a moje zákony?

Evanjelický

28 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Do­kedy sa budete zdráhať za­chovávať moje príkazy a zákony?

Ekumenický

28 Vtedy Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Do­kedy mi budete od­porovať a nebudete za­chovávať moje príkazy a zákony?

Bible21

28 Teh­dy Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Jak dlouho bu­dete odmítat za­chovávat má přikázání a mé po­ky­ny?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček