Ekumenický2. Mojžišova16,26

2. Mojžišova 16:26

Exodus

Šesť dní budete zbierať, sied­my deň je však deň sobot­ného od­počin­ku, v ten deň nič nenáj­dete.


Verš v kontexte

25 Mojžiš po­vedal: Zjedz­te to dnes, lebo dnes je Hos­podinov sobot­ný deň od­počin­ku. Dnes nenáj­dete na poli nič. 26 Šesť dní budete zbierať, sied­my deň je však deň sobot­ného od­počin­ku, v ten deň nič nenáj­dete. 27 Keď nie­ktorí z ľudu šli zbierať aj sied­my deň, nič nenašli.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 Po šesť dní to budete sberať, ale sied­meho dňa je sobota, nebude v nej manny.

Evanjelický

26 Šesť dní to budete zbierať, ale na sied­my deň je deň sviatočného od­počin­ku, vtedy to nebude.

Ekumenický

26 Šesť dní budete zbierať, sied­my deň je však deň sobot­ného od­počin­ku, v ten deň nič nenáj­dete.

Bible21

26 Šest dní bu­dete sbírat, ale sedmého dne, v so­bo­tu, nic nebude.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček