Ekumenický2. Mojžišova16,23

2. Mojžišova 16:23

Exodus

Ten im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Zaj­tra je sobota, deň od­počin­ku za­svätený Hos­podinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvar­te, čo zo­stane, od­ložte a uschovaj­te do rána.


Verš v kontexte

22 Šies­ty deň si naz­bierali dvak­rát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všet­ky kniežatá po­spolitos­ti a hlásili to Mojžišovi. 23 Ten im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Zaj­tra je sobota, deň od­počin­ku za­svätený Hos­podinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvar­te, čo zo­stane, od­ložte a uschovaj­te do rána. 24 Od­ložili si teda na ráno, ako pri­kázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani čer­vy v tom neboli.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

23 A on im po­vedal: To je to, čo hovoril Hos­podin: Sobot­ný od­počinok, svätá sobota bude zajtra Hos­podinovi. To, čo máte piecť, pečte, a čo máte variť, var­te, a všet­ko, čo zbud­ne, ponechaj­te si opat­riac to na ráno.

Evanjelický

23 Ten im po­vedal: To je, o čom hovoril Hos­podin; zaj­tra je sviatok od­počin­ku, Hos­podinov deň sviatočného od­počin­ku. Čo máte upiecť, upečte, a čo máte variť, uvar­te; všet­ko, čo zvýši, od­ložte a za­chovaj­te na ráno.

Ekumenický

23 Ten im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Zaj­tra je sobota, deň od­počin­ku za­svätený Hos­podinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvar­te, čo zo­stane, od­ložte a uschovaj­te do rána.

Bible21

23 Ten jim ře­kl: „To je to, o čem Hos­po­din mlu­vil. Zít­ra bude den odpočinku, svatá so­bo­ta pro Hos­po­di­na. Na­peč­te, co se má péci, a uvař­te, co se má vařit. Všech­no, co zbu­de, si nech­te do záso­by na zítřek.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček