Ekumenický2. Mojžišova16,24

2. Mojžišova 16:24

Exodus

Od­ložili si teda na ráno, ako pri­kázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani čer­vy v tom neboli.


Verš v kontexte

23 Ten im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Zaj­tra je sobota, deň od­počin­ku za­svätený Hos­podinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvar­te, čo zo­stane, od­ložte a uschovaj­te do rána. 24 Od­ložili si teda na ráno, ako pri­kázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani čer­vy v tom neboli. 25 Mojžiš po­vedal: Zjedz­te to dnes, lebo dnes je Hos­podinov sobot­ný deň od­počin­ku. Dnes nenáj­dete na poli nič.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak to ponechali do rána, jako pri­kázal Mojžiš, a nezosm­radilo sa, ani v tom nebolo čer­va.

Evanjelický

24 Nechali to na ráno, ako pri­kázal Mojžiš, a nič ne­pách­lo ani ne­sčer­vivelo.

Ekumenický

24 Od­ložili si teda na ráno, ako pri­kázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani čer­vy v tom neboli.

Bible21

24 A tak si to ne­cha­li na zítřek, jak Mo­jžíš přikázal, a ne­za­smrádlo to ani v tom ne­by­li červi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček