EkumenickýEster9,31

Ester 9:31

aby po­tvr­dila záväz­nosť dní Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mor­dochaj a kráľov­ná Es­ter, aby urobili záväz­nými pre seba i pre svoje po­tom­stvo slová o pôstoch a nárekoch.


Verš v kontexte

30 Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­siatich­sied­mich území Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy, 31 aby po­tvr­dila záväz­nosť dní Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mor­dochaj a kráľov­ná Es­ter, aby urobili záväz­nými pre seba i pre svoje po­tom­stvo slová o pôstoch a nárekoch. 32 Es­terin roz­kaz urobil záväz­nými tieto slová o Púrim a bol za­písaný do knihy.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

31 po­staviť pev­ne tie dni Púrim, aby ich za­chovávali na ich časy, jako im ich nariadil Žid Mar­doche­us a kráľov­ná Es­ter, a jako to prijali za ustanovenie na seba a na svoje semä, pred­pisy pôs­tov a ich kriku.

Evanjelický

31 Aby urobili záväz­nými tieto dni Púrím v určenom čase, ako ustanovil Žid Mor­dochaj a kráľov­ná Es­ter; aby urobili záväz­nými pre seba i pre svoje po­tom­stvo slová o pôs­toch a nárekoch.

Ekumenický

31 aby po­tvr­dila záväz­nosť dní Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mor­dochaj a kráľov­ná Es­ter, aby urobili záväz­nými pre seba i pre svoje po­tom­stvo slová o pôstoch a nárekoch.

Bible21

31 a ať se dny těch­to svátků pu­rim do­držují ve stano­vený čas. Tak jim to uložil Žid Mor­de­chaj s královnou Es­ter a tak to při­ja­li pro sebe i pro své po­tom­stvo na paměť svého půs­tu a naříkání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček