EkumenickýEster9,30

Ester 9:30

Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­siatich­sied­mich území Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy,


Verš v kontexte

29 Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s plnou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púrim. 30 Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­siatich­sied­mich území Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy, 31 aby po­tvr­dila záväz­nosť dní Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mor­dochaj a kráľov­ná Es­ter, aby urobili záväz­nými pre seba i pre svoje po­tom­stvo slová o pôstoch a nárekoch.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

30 A po­slal lis­ty ku všet­kým Židom, do sto dvad­saťsedem krajín kráľov­stva Ahas­vera, slová po­koja a prav­dy,

Evanjelický

30 Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­saťsedem provin­cií Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy.

Ekumenický

30 Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­siatich­sied­mich území Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy,

Bible21

30 On pak ty lis­ty ro­ze­s­lal Ži­dům do sta sedm­a­dvaceti pro­vin­cií Xer­xovy říše. Přál jim pokoj a bez­pečí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček