EkumenickýEster8,1

Ester 8:1

V ten is­tý deň kráľ Ahas­vér odo­vzdal kráľov­nej Es­ter dom Hámana, protiv­níka Židov. Mor­dochaj prišiel pred kráľa, lebo Es­ter mu oznámila, čím jej je Mor­dochaj.


Verš v kontexte

1 V ten is­tý deň kráľ Ahas­vér odo­vzdal kráľov­nej Es­ter dom Hámana, protiv­níka Židov. Mor­dochaj prišiel pred kráľa, lebo Es­ter mu oznámila, čím jej je Mor­dochaj. 2 Kráľ sňal svoj pečat­ný prs­teň, ktorý odo­bral Hámanovi, a dal ho Mor­dochajovi. Es­ter ustanovila Mor­dochaja nad Hámanovým domom. 3 Es­ter sa ďalej pri­hovárala pred kráľom, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Háman Agags­ký, i to, čo zo­snoval proti Židom.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho dňa dal kráľ Ahas­ver kráľov­nej Es­teri dom Hámana, protiv­níka Židov, a Mar­doche­us prišiel pred kráľa, lebo mu oznámila Es­ter, čím jej je.

Evanjelický

1 V ten deň kráľ Ahas­vér odo­vzdal kráľov­nej Es­ter dom Hámána, protiv­níka Židov, a Mor­dochaj prišiel pred kráľa, lebo Es­ter oznámila kráľovi, čím jej je.

Ekumenický

1 V ten is­tý deň kráľ Ahas­vér odo­vzdal kráľov­nej Es­ter dom Hámana, protiv­níka Židov. Mor­dochaj prišiel pred kráľa, lebo Es­ter mu oznámila, čím jej je Mor­dochaj.

Bible21

1 Téhož dne král Xer­xes da­roval majetek ži­do­bij­ce Ha­ma­na královně Es­ter a Mor­de­chaj zís­kal přístup k samé­mu krá­li. Es­ter to­tiž pro­zra­di­la, kým pro ni je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček