EkumenickýEster7,5

Ester 7:5

Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter: Kto a kde je ten, kto hod­lá také niečo urobiť?


Verš v kontexte

4 Boli sme totiž predaní — ja i môj národ — aby nás vy­hubili, za­bíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za ot­rokov a ot­rokyne, mlčala by som, lebo naše nešťas­tie by ne­stálo za to, aby sa kráľ pre to trápil. 5 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter: Kto a kde je ten, kto hod­lá také niečo urobiť? 6 Es­ter od­povedala: Tým za­rytým ne­priateľom je ten­to zlomyseľný Háman. Háman nato zo­stal celý ohromený pred kráľom a kráľov­nou.

späť na Ester, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy po­vedal kráľ Ahas­ver a riekol kráľov­nej Es­teri: A kto je to, a kde je ten, ktorého na­pl­nilo jeho srd­ce takou zlobou, aby vy­konal takú vec?

Evanjelický

5 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter: Kto a kde je ten, kto hod­lá také niečo urobiť?

Ekumenický

5 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter: Kto a kde je ten, kto hod­lá také niečo urobiť?

Bible21

5 „Kdo to je?“ pře­rušil ji král Xer­xes. „Kde je ten, kdo by se od­vážil pro­vést něco takového?“ ptal se králov­ny Es­ter.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček